Sağlıklı bireyler yetiştirme adına, çocukları için gösterdikleri hassasiyet ve bu yolda edindikleri bilgileri birbirleri ile paylaşan iki anne. 2010 yılında çocuklarının sağlıklı yetişmeleri için başladıkları bu bilgi paylaşımı, kendileri ve çevrelerindeki insanlar için de bir yaşam biçimi haline gelmeye başladı. 

Organik Yaşam, 2014 yılında bu bilgilerin paylaşımı ve sağlıklı ürünlere ulaşmayı kolaylaştırmak adına kuruldu. 

Organik Yaşam'ın ana hedefi; kaliteli ve sağlıklı yaşam sürdürmek isteyen insanlara hizmet etmektir.